VinAxia HRM  Tuyển dụng mới nhất

VinAxia HRM

Add a review
  • Share:

VinAxia HRM Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Cơ khí/ Máy móc,

Company Description

 Axia là một công ty tư vấn nhân sự hoạt động từ những năm 90 ở Milan - Italy.

Các hoạt động chính của Axia bao gồm: 

- Tìm kiếm và tuyển chọn nhân sự (Headhunting: chúng tôi là công ty tư vấn tuyển dụng chuyên nghiệp, chúng tôi không làm công việc tạm thời!)

- Đánh giá cá nhân và đội nhóm: phân tích kỹ năng / phát triển năng lực, đào tạo và huấn luyện; 

-Tư vấn doanh nghiệp thiết lập sơ đồ tổ chức, vị trí và vai trò nhân sự

- Phân tích mô hình tổ chức, thực hiện thẩm định lương, thưởng và các phúc lợi khác. 

Office Photos

Active Jobs From VinAxia HRM