VinAxia HR Consultant Tuyển dụng mới nhất

VinAxia HR Consultant

Add a review
  • Share:

VinAxia HR Consultant Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Kỹ thuật ứng dụng ,

Company Description

Axia là một công ty tư vấn nhân sự hoạt động từ những năm 90 ở Milan - Italy.
Các hoạt động chính của Axia bao gồm:
- Tìm kiếm và tuyển chọn nhân sự (Headhunting: chúng tôi là công ty tư vấn tuyển dụng chuyên nghiệp, chúng tôi không làm công việc tạm thời!)
- Đánh giá cá nhân và đội nhóm: phân tích kỹ năng / phát triển năng lực, đào tạo và huấn luyện;
- Phân tích mô hình tổ chức, thực hiện thẩm định lương, thưởng và các phúc lợi khác. 

Office Photos

Active Jobs From VinAxia HR Consultant