Viện Tài Chính Vi Mô Và Phát Triển Cộng Đồng Tuyển dụng mới nhất

Viện Tài Chính Vi Mô Và Phát Triển Cộng Đồng

Add a review
  • Share:

Viện Tài Chính Vi Mô Và Phát Triển Cộng Đồng Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Nông nghiệp/Lâm nghiệp ,

Company Description

 

 

Viện tài chính vi mô và phát triển cộng đồng (MACDI) là một tổ chức khoa học – tài chính- xã hội phi chính phủ có trụ sở tại Việt Nam. Viện được thành lập vào năm 2007 và được cấp phép bởi Bộ khoa học và công nghệ. Viện là pháp nhân độc lập. Viện có con dấu riêng và hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tầm nhìn của chúng tôi là đóng góp có hiệu quả cho việc xoá đói nghèo và đồng thời phát triển một xã hội công bằng, bền vững với nghành dịch vụ tài chính của nền kinh tế thông qua tri thức

Office Photos

Active Jobs From Viện Tài Chính Vi Mô Và Phát Triển Cộng Đồng