VHR Nhân lực Việt Nam Tuyển dụng mới nhất

VHR Nhân lực Việt Nam

Add a review
  • Share:

VHR Nhân lực Việt Nam Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Kỹ thuật ứng dụng ,

Company Description

 Trong thị trường lao động hiện nay, đối với các Công ty, việc tuyển dụng ứng viên đầu vào có chất lượng tốt, phù hợp với yêu cầu công việc và văn hóa Công ty là một vấn đề quan trọng, tiền đề để cho sự phát triển lâu dài. Thấu hiểu những khó khăn mà Doanh nghiệp gặp phải, VHR được thành lập với mong muốn hỗ trợ, cung cấp dịch vụ tốt nhất về Tuyển dụng, Tư vấn đào tạo để Doanh nghiệp có thể tuyển dụng được ứng viên chất lượngtốt, thỏa mãn nhu cầu và gia tăng giá trị Công ty.

Trở thành cầu nối vững chắc giữa doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững.  Xuất phát từ nhu cầu của thị trường và từ thế mạnh của công ty, VHR cung cấp các dịch vụ tuyển dụng nhân sự như sau:

  • Dịch vụ cung ứng Nhân viên Kinh doanh (Direcsales, Telesales,CSKH…)
  • Dịch vụ Headhunter: Dịch vụ tuyển dụng các vị trí cao cấp
  • Dịch vụ tuyển dụng các trí nhân viên văn phòng: Hành chính, kế toán, Lễ tân, Nhân sự
  • Dịch vụ tuyển dụng Thực tập sinh

Office Photos

Active Jobs From VHR Nhân lực Việt Nam