Văn phòng đại diện Indecore Co.,Ltd tại Thành phố Hà Nội Tuyển dụng mới nhất

Văn phòng đại diện Indecore Co.,Ltd tại Thành phố Hà Nội

Add a review
  • Share:

Văn phòng đại diện Indecore Co.,Ltd tại Thành phố Hà Nội Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 4
  • Viewed 509
  • Founded Since 2017
  • Sectors Kiến trúc/ Thiết Kế ,

Company Description

주식회사 인디코어는 2019년 3월에 건축물 시각화 작업을 주요 업무로 하는 법인을 설립 하였습니다.
건축 시각화 업무의 효율성과 기술의 발전을 위해 2019년 8월 베트남에
기술 인력을 충원하고 지사 설립을 진행 2021년 4월 지사설립을 완료 하였습니다.
2020년 9월 토탈 디자인 업체로 거듭나기 위해 인테리어 사업부를 설립 설립 하였습니다.
현재 우수한 기술진과 경험을 통해 다양한 프로젝트를 진행하고 있으며 앞으로 인테리어 모듈화
사업 및 건축 시각화에 있어 보다 진보된 형태로 발전 할 수 있도록 노력하고 있습니다.
Văn phòng đại diện công ty TNHH indecore tại Seoul Hàn Quốc.

Office Photos

Active Jobs From Văn phòng đại diện Indecore Co.,Ltd tại Thành phố Hà Nội