maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
MARKETING - TRUYỀN THÔNG

Việc làm Xuất Nhập Khẩu tại HCM- Tiền Giang

Việc làm Xuất Nhập Khẩu tại HCM- Tiền Giang

#Headhunter VietNam HRchannels tuyển dụng:

 1. Shipping Manager | Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu (Sản Xuất, $1500 - Tiền Giang:
  http://hrchannels.com/Shipping-Manager-%7C-Truong-Phong-Xuat-Nhap-Khau-San-Xuat,-$1500,-L4576-jd78217.aspx

 2. Assistant Merchandising Manager | Phó Phòng Quản Lý Đơn Hàng (May Mặc) - $2000 - HCM:
  Linkn Job: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=75674

 3. Logistics Services Operator | Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - $700 - HCM:
  Link Job: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=75711

 4. Import - Export Staff | Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung) - $600 - Tiền Giang:
  Link Job: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=75622


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.