maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
MARKETING - TRUYỀN THÔNG

Tuyển dụng phiên dịch tiếng Hàn

Tuyển dụng phiên dịch tiếng Hàn
 1. Phiên Dịch Tiếng Hàn (Sản Xuất) - $1100 - Hưng Yên:
  http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=81421&fbclid=IwAR1GXu5AbHPesPQ6K8ksnS652vRUkjqPQpWQxiesCbvAh0Bye4i4EIfJWrY

 2. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn (Lương Thỏa Thuận) - Quảng Ngãi: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80300

 3. Phiên Dịch Tiếng Hàn - $1500 - Đồng Nai: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78769

 4. Phiên Dịch Tiếng Hàn - $900- HCM: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=76195

 5. Phiên Dịch Tiếng Hàn - $900 - Đồng Nai: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=76194

 6. Phiên Dịch Tiếng Hàn - $1200 - Bình Dương: http://hrchannels.com/Phien-Dich-Tieng-Han-$1200,-NT3690-jd71393.aspx

 7. Phiên Dịch Tiếng Hàn - $1000 - Hà Nam: http://hrchannels.com/Phien-Dich-Tieng-Han-ISO,-$1000,-NT3955-jd73565.aspx

 8. Phiên Dịch Tiếng Hàn - $900 - Hải Phòng: http://hrchannels.com/Phien-Dich-Tieng-Han-Dien-Tu,-$900,-NT3973-jd73651.aspx

 9. Phiên Dịch Tiếng Hàn - $1000 - Bình Dương: http://hrchannels.com/Phien-Dich-Tieng-Han-Dien-Tu,-$1000,-NT3976-jd74709.aspx

 10. Phiên Dịch Tiếng Hàn - $700 - HCM: http://hrchannels.com/-Phien-Dich-Tieng-Han-San-Xuat,-$700,-SX4409-jd75323.aspx

 11. Korean Interpreter | Phiên Dịch Tiếng Hàn - $1000 - Hà Nội: http://hrchannels.com/Korean-Interpreter-%7C-Phien-Dich-Tieng-Han-Ha-Noi,-$1000,-PD4477-jd75341.aspx

 12. Korean Interpreter | Phiên Dịch Tiếng Hàn - $1000 - Vĩnh Phúc: http://hrchannels.com/Korean-Interpreter-%7C-Phien-Dich-Tieng-Han-Vinh-Phuc,-$1000,-PD4480-jd75344.aspx

 13. Korean Interpreter | Phiên Dịch Tiếng Hàn - $1000 - Long An: http://hrchannels.com/Korean-Interpreter-%7C-Phien-Dich-Tieng-Han-Long-An,-$1000,-PD4481-jd75345.aspx

 14. Phiên Dịch Tiếng Hàn - $1000 - Hà Nam: http://hrchannels.com/Korean-Interpreter-%7C-Phien-Dich-Tieng-Han-Ha-Nam,-$1000,-PD4482-jd75346.aspx

 

dich-vu-headhunter

 

 


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.