maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
MARKETING - TRUYỀN THÔNG

Tuyển dụng nhanh việc làm quản lý sản xuất mới nhất - HRchannels

Tuyển dụng nhanh việc làm quản lý sản xuất mới nhất - HRchannels

Tuyển dụng nhanh việc làm quản lý sản xuất mới nhất - HRchannels

  1. Production Manager | Trưởng Phòng Sản Xuất (May Mặc) - $4000 - TP.HCM
    http://hrchannels.com/Production-Manager-%7C-Truong-Phong-San-Xuat-May-Mac,-$4000,-SX0095-jd82004.aspx
  2. SMT Supervisor | Giám Sát Bộ Phận SMT (Điện Tử) - $1200 - Bac Ninh : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=77191
  3. Assembly Supervisor | Giám Sát Bộ Phận Lắp Ráp - $1000 - Vinh Phuc : http://http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=69027
  4. Production Shift Leader | Trưởng Ca Sản Xuất (Giày) -  $1000 -  Long An : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=76915
  5. Material Project Staff | Nhân Viên Quản Lý Vật Liệu (Điện Tử) - $1000 - Bắc Ninh : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=77604
  6. Trưởng Ca/Trưởng Nhóm SMT (Thiết Bị Bán Dẫn) - $600 - Bắc Ninh : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=77270
  7. IE Supervisor | Giám Sát Cải Tiến (Điện Tử) - $800 - Hà Nội : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=75890
  8. Nhân viên IE (Điện tử) - $1000 - Bắc Ninh : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=77628 

HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.