maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
MÔ TẢ CÔNG VIỆC THEO CHỨC DANH

Mô tả công việc Trưởng phòng kiểm toán

Mô tả công việc Trưởng phòng kiểm toán

HRchannels chia sẻ bản Mô tả công việc Trưởng phòng kiểm toán :

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Tổng giám đốc, Tổng quản lý vể việc kiểm soát, kiểm tra thực hiện những nội quy quy chế, quy trình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2. Thực hiện việc áp dụng thưởng phạt theo quy định đối với các tổ chức cá nhân trong khách sạn không thực hiện đúng quy định.
3. Lập kế hoạch, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, kiểm kê định kỳ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các bộ phận và báo cáo cho Ban giám đốc.
4. Lập kế hoạch hàng tuần đi khảo giá tất cả các mặt hàng được thu mua vào công ty. Đồng thời đề xuất điều chỉnh giá cả của các nhà cung cấp theo từng thời điểm để phù hợp với giá thị trường.
5. Trực tiếp xây dựng các quy trình quản lý về giá và nhập hàng đảm bảo không gây thất thoát tài chính của công ty.
6. Trực tiếp nhập hàng và kiểm soát chất lượng hàng hóa đầu vào hàng ngày. Khi hàng hóa không đảm bảo chất lượng phải có báo cáo kịp thời và đề xuất xử lý cho ban giám đốc.
7. Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty xây dựng các quy trình quản lý sao cho hiệu quả.
8. Duy trì quan hệ làm việc hiệu quả với các Phòng,Ban trong Khối Kiểm toán nội bộ để đảmbảo có được các thông tin đầy đủ cần lưu ý với các đợt kiểm toán Khối Ngân hàng bánbuôn, Đầu tư và nguồn vốn
9. Thường xuyên cảnh báo và theo dõi các nguy cơ rủi ro quan trọng.
10. Thực hiện các công việc đặc biệt theo phân công của Trưởng Kiểm toán Nội bộ
11. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công hợp lý của Ban Giám đốc

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

1. Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Tổng giám đốc, Tổng quản lý vể việc kiểm soát, kiểm tra thực hiện những nội quy quy chế, quy trình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn và Tập đoàn.
2. Thực hiện việc áp dụng thưởng phạt theo quy định đối với các tổ chức cá nhân trong khách sạn không thực hiện đúng quy định.
3. Lập kế hoạch, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, kiểm kê định kỳ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các bộ phận và báo cáo cho Ban giám đốc.
4. Lập kế hoạch hàng tuần đi khảo giá tất cả các mặt hàng được thu mua vào khách sạn và công ty. Đồng thời đề xuất điều chỉnh giá cả của các nhà cung cấp theo từng thời điểm để phù hợp với giá thị trường.
5. Trực tiếp xây dựng các quy trình quản lý về giá và nhập hàng đảm bảo không gây thất thoát tài chính của công ty.
6. Trực tiếp nhập hàng và kiểm soát chất lượng hàng hóa đầu vào hàng ngày. Khi hàng hóa không đảm bảo chất lượng phải có báo cáo kịp thời và đề xuất xử lý cho ban giám đốc.
Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty xây dựng các quy trình quản lý sao cho hiệu quả.
7. Phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của mình.
8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công hợp lý của Ban Giám đốc

Để biết thêm nhiều thông tin , có thể tham khảo tại link : http://hrchannels.com/uptalent/mo-ta-cong-viec-theo-chuc-danh


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.