Trung Tam Nang Cao Chat Luong Cuoc Song Tuyển dụng mới nhất

Trung Tam Nang Cao Chat Luong Cuoc Song

Add a review
  • Share:

Trung Tam Nang Cao Chat Luong Cuoc Song Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Nông nghiệp/Lâm nghiệp ,

Company Description

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (Trung tâm Life) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Life hoạt động trong mối quan hệ hợp tác với người dân trong cộng đồng và với các hiệp hội, tổ chức trong và ngoài nước. Sứ mệnh của Life là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và cộng đồng dễ bị tổn thương. Life thực hiện sứ mệnh của mình thông qua các nghiên cứu, huấn luyện và các chương trình dự án có tác động lớn, mang tính bền vững cao với một giá thành hợp lý.

Office Photos

Active Jobs From Trung Tam Nang Cao Chat Luong Cuoc Song