Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận Tuyển dụng mới nhất

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận

Add a review
  • Share:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ khách hàng ,

Company Description

 Đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.

Office Photos

Active Jobs From Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận