Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt Tuyển dụng mới nhất

Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt

Add a review
  • Share:

Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 249
  • Founded Since
  • Sectors Phi chính phủ/Phi lợi nhuận ,

Company Description

 
Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt ((gọi tắt là Thiên nhiên Việt) là một tổ chức khoa học kỹ thuật, không vì lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, được thành lập năm 2012, trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), đăng ký hoạt động được cấp bởi Bộ Khoa học Công nghệ lần đầu ngày 2 tháng 1 năm 2013 và sửa đổi lần 2 ngày 25 tháng 2 năm 2021.
Tầm nhìn
Thiên nhiên Việt hướng tới một nước Việt nam có môi trường thiên nhiên lành mạnh; gìn giữ được sự phong phú, đa dạng về loài, sinh cảnh; duy trì được sự toàn vẹn và bền vững của các hệ sinh thái tự nhiên; thiên nhiên và con người sống hài hòa và bền vững.
Các lĩnh vực đăng ký hoạt động chính của Thiên nhiên Việt bao gồm:
  • Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp bền vững vào: bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; duy trì và phục hồi các quá trình sinh thái cơ bản; quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu; 
  • Xây dựng và vận hành các khu thực nghiệm bảo tồn đa dạng sinh học.
  • Cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên nêu trên.
Phát triển từ Chương trình tại Việt Nam của Tổ chức Bảo tồn chim Quốc tế (BirdLife International), Thiên nhiên Việt có định hướng trở thành đối tác tại Việt Nam của mạng lưới bảo tồn danh tiếng BirdLife Quốc tế; đã và đang hợp tác cùng các tổ chức bảo tồn trong nước và quốc tế thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh bảo tồn của mình.
Hiện tại, Thiên Nhiên Việt đang thực hiện các dự án bảo tồn thiên nhiên và động thực vật hoang dã, phục hồi rừng trên đất bị chiến tranh tàn phá, giám sát đa dạng sinh học, … tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đak Lak, đồng bằng sông Hồng, và đồng bằng sông Cửu Long.
 
 

Office Photos

Active Jobs From Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt