Tổ chức Giáo dục Giới tính WeGrow Edu Tuyển dụng mới nhất

Tổ chức Giáo dục Giới tính WeGrow Edu

Add a review
  • Share:

Tổ chức Giáo dục Giới tính WeGrow Edu Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 187
  • Founded Since
  • Sectors Giáo dục/Đào tạo/Thư viện ,

Company Description

Tổ chức Giáo dục giới tính WeGrow Edu - đối tác của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, là một đơn vị tiên phong trong câu chuyện giáo dục giới tính tại Việt Nam. Được khởi xướng bởi những người trẻ nhiệt thành từ 2016, WeGrow Edu hướng đến sứ mệnh khai phóng, thúc đẩy thế hệ trẻ phát triển không giới hạn. Giáo dục giới tính là một vấn đề cấp thiết với tất cả chúng ta, đội ngũ hy vọng được chào đón thêm những builders gia nhập để cùng học hỏi và tạo ra nhiều giá trị ý nghĩa cho cộng đồng.

Office Photos

Active Jobs From Tổ chức Giáo dục Giới tính WeGrow Edu