TEEPRO Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors QA/QC,

Company Description

 TEEPRO co,.ltd được hình thành bởi nhóm của những người trẻ khát vọng , tư duy thức thời, không ngừng phát triển trong lĩnh vực thiết kế ứng dụng 

Với phương châm ”It always seems impossible until it’s created”( Mọi thứ đều có vẻ bất khả thi cho tới k
hi nó được tạo ra), chúng tôi tim tòi, cập nhật các xu hướng thịnh hành lên những vật dụng tưởng chừng vô cùng quen thuộc.

Phục vụ đối tượng là các khách hàng quốc tế nên môi trường tại Teepro rất trẻ trung, năng động và hiện đại. Tại Teepro, các bạn được ‘’work hard, play harder”, luôn được tạo động lực, được truyền cảm hứng và thoải mái sáng tạo.

Do văn phòng ngày càng mở rộng nên Teepro cần tuyển thêm thành viên vị trí Designer và Market research

Office Photos

Active Jobs From TEEPRO