TCOM Tuyển dụng mới nhất

TCOM

Add a review
  • Share:

TCOM Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 3
  • Viewed 59
  • Founded Since
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

 TCOM cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm, gia công phần mềm, theo mô hình offshore (laboratory, project-based) và onsite với chất lượng tốt nhất, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Office Photos

Active Jobs From TCOM