Shimizu Corporation, Hanoi Office Tuyển dụng mới nhất

Shimizu Corporation, Hanoi Office

  • 12th Floor, 14 Lang Ha Building, Lang Ha St, Ba Dinh Dist View on Map
Add a review
  • Share:

Shimizu Corporation, Hanoi Office Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Cơ khí/ Máy móc,

Company Description

 Company size: 100-499

Shimizu Corporation là Nhà Thầu thiết kế và xây dựng với các dịch vụ toàn diện bắt đầu từ lúc khách hàng chọn địa điểm xây dựng cho đến hết thời gian bảo hành.
Chúng tôi là Nhà Thầu chuyên nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp mang tính sáng tạo đến cho các khách hàng.

Shimizu Corporation is a comprehensive design-build firm that provides a wide range of services - from site selection and planning to construction and maintenance. we specialize in tailoring creative solutions to our clients needs.

Office Photos

Active Jobs From Shimizu Corporation, Hanoi Office