Septeni Technology Co., Ltd Tuyển dụng mới nhất

Septeni Technology Co., Ltd

Add a review
  • Share:

Septeni Technology Co., Ltd Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bảo hiểm,

Company Description

Công ty của chúng tôi là Công ty có tư cách pháp nhân, được thành lập tại Hà Nội nhằm mục tiêu phát triển dịch vụ phần mềm cho Septeni Group.

Để làm ra các dịch vụ, hệ thống có chất lượng cao thì việc xây dựng chi nhánh để phát triển sản phẩm là vô cùng quan trọng.

Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu xây dựng một cơ chế phát triển - nơi các kỹ sư Nhật, Việt cùng làm việc một cách nhanh chóng, hiệu quả mà linh hoạt, từ đó tạo ra sản phẩm nhanh hơn, nhiều hơn.

Và, từ Hà Nội,Việt Nam, chúng tôi đang tạo ra những dịch vụ cung cấp cho thị trường Nhật Bản, Châu Á cũng như toàn thế giới.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Office Photos

Active Jobs From Septeni Technology Co., Ltd