QT-Group Tuyển dụng mới nhất

QT-Group

Add a review
  • Share:

QT-Group Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 252
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần mềm , Dịch vụ khách hàng , Nhân sự ,

Company Description

Tập đoàn qT toàn cầu hiện có 1 công ty với nhiều văn phòng tại Việt Nam, 2 công ty tại Canada và 1 công ty tại Mỹ. Các hoạt động chính của tập đoàn là trí tuệ nhân tạo và đầu tư tài chính - được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quản lý khách sạn và tài chính trong ba năm qua.
Hiện tại, tập đoàn đang trong giai đoạn chuẩn bị mở thêm nhiều công ty ở Bắc Mỹ vì luật pháp khác nhau ở mỗi tiểu bang, đặc biệt là lợi ích của đầu tư doanh nghiệp. Tập đoàn của chúng tôi cũng đang mở rộng và thành lập các công ty ở nhiều khu vực trên thế giới: Bắc Âu, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Úc, Đức và Singapore.
Mỗi công ty của QT-group ngoài Việt Nam đang kêu gọi vốn khu vực của họ và gia công phần mềm trên qT-Việt Nam để phát triển và tinh chỉnh các sản phẩm cốt lõi của mình cho phù hợp với từng khu vực. Trong ba năm qua, các công ty ở Canada đã làm như vậy.
Với kinh nghiệm mạnh mẽ hàng đầu thế giới từ những nhà sáng lập về ứng dụng thông minh nhân tạo, quản lý tài chính 150 triệu USD đầu tư vào Việt Nam (2009-2014) và gia nhập tập đoàn quản lý đầu tư 40 tỷ USD tại Canada (2017-2018), mỗi công ty ngoài Việt Nam trong năm nay dự kiến sẽ kêu gọi đầu tư 100 triệu USD.
TempoNote - một trong những sản phẩm của chúng tôi - hiện đang tham gia để hỗ trợ thế giới trong nỗ lực làm cho năng suất làm việc trở nên tuyệt vời ngay cả trong thời điểm virus Corona Covid-19

Office Photos

Active Jobs From QT-Group