Pan Services Tuyển dụng mới nhất

Pan Services

Add a review
  • Share:

Pan Services Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

 - Giám sát hoạt động hằng ngày và thông báo kịp thời đến các nhà thầu để khắc phục sữa chữa các trang thiết bị, cơ sở vật chất trong phạm vi quản lý ngay khi có hư hỏng.
- Lên kế hoạch thực hiện và phối hợp với các Giám sát liên quan cũng như nhà thầu đảm bảo nhân viên các nhà thầu tuân thủ quy trình quy định và các chính sách có liên quan
- Tổ chức, điều hành, phân công điều động nhân viên trực thuộc.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ nội bộ và bên ngoài

Office Photos

Active Jobs From Pan Services