Nguyet Tuyển dụng mới nhất

Nguyet

Add a review
  • Share:

Nguyet Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 234
  • Founded Since 22
  • Sectors Dịch vụ an ninh ,

Company Description

Công ty CPDVBV Long Hải, Long Hải Securitas là một công ty dịch vụ bảo vệ hàng đầu tại Việt Nam với phương châm" Phi chất lượng bất tành doanh nghiệp" với mục đích là gắn kết tất cả mọi người. giúp thế giới của bạn an toàn hơn. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi hiện có gần 3.000 nhân viên với 16 tỉnh thành khác nhau trên cả nước.

Office Photos

Active Jobs From Nguyet