Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Tuyển dụng mới nhất

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Add a review
  • Share:

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Chứng khoán ,

Company Description

Tập đoàn Tài chính Shinhan được xem như tập đoàn tiên phong về việc nắm giữ tài chính tại Hàn Quốc. Tập đoàn được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan, Quỹ Đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan.

Chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Tài chính Shinhan là cung cấp cho khách hàng dịch vụ đa dạng, tiện lợi và thỏa đáng thông qua sự phân bố chuyên biệt và hiệu quả. Bên cạnh đó, tập đoàn luôn nỗ lực đa dạng hóa phạm vi kinh doanh, cũng như cập nhật những công nghệ tài chính mới nhất để trở thành tập đoàn tài chính dẫn đầu trên quy mô toàn cầu.

Office Photos

Active Jobs From Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam