NewWave Solutions JSC Tuyển dụng mới nhất

NewWave Solutions JSC

Add a review
  • Share:

NewWave Solutions JSC Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

Chúng tôi là công ty phát triển phần mềm có vốn đầu tư nước ngoài, đang trong giai đoạn bùng nổ về quy mô.

Tại NWS chúng tôi coi con người là giá trị cốt lõi. Các thành viên đều có thể tự do phát huy tối đa khả năng của mình. Chúng tôi tin rằng tự do đổi mới và năng động sáng tạo của từng thành viên là yếu tố tiên quyết để trở thành một công ty công nghệ hàng đầu.

Chúng tôi tự hào có những thành viên chủ chốt từng học tập và công tác ở nước ngoài nhiều năm, từng là thành viên quan trọng trong các công ty hàng đầu trong nước cũng như nước ngoài, có kinh nghiệm sâu sắc về phát triển phần mềm một cách chuyên nghiệp, nắm bắt và cập nhật các công nghệ hiện đại.

Office Photos

Active Jobs From NewWave Solutions JSC