N&D Communication and Creative Agency Tuyển dụng mới nhất

N&D Communication and Creative Agency

Add a review
  • Share:

N&D Communication and Creative Agency Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bảo hiểm,

Company Description

 Chúng tôi là tập hợp của các chuyên gia cấp cao về lĩnh vực PR - Marketing, người đứng sau sự vươn lên và thành công rực rỡ của các công ty quảng cáo agency hàng đầu cũng như các tập đoàn khổng lồ đa quốc gia tại Việt Nam. Chúng tôi – được khẳng định là agency chiến lược BTL tốt nhất từ trước đến nay dựa vào giá trị của con người ngay từ bước đi đầu tiên.

 

Office Photos

Active Jobs From N&D Communication and Creative Agency