Korea Business Development Center - Hanoi Tuyển dụng mới nhất

Korea Business Development Center - Hanoi

Add a review
  • Share:

Korea Business Development Center - Hanoi Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Kế toán/Tài chính/Kiểm toán ,

Company Description

 Korea Business Development Center Hanoi (KBDC Hanoi) là Văn phòng ti Vit Nam ca chính ph Hàn Quc, h tr các doanh nghip va và nh Hàn Quc khi đu tư vào Vit Nam. Hin ti KBDC Hà Ni đang cho thuê văn phòng và h tr 15 doanh nghip vừa và nhỏ Hàn Quc.

Trong đó, VAINER Co., Ltd. là công ty sn xut và kinh doanh giày da cao cấp theo công nghệ từ Châu Âu, đang cn tìm 2 nhân viên nghiên cu th trường.

Thông tin v công ty VAINER, một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực giày da tại Hàn Quốc :

-          Website : www.vainer.co.kr/eng

-          2008 : Awarded the prime minister prize of small and medium businessman

-          2010 : Selected as Innovative SME

-          2012 : Awarded Steel Tower Medal

-          2014 : Selected as the Best Work Place Company – Small Business Promotion Corporation.

-          Nowadays, company’s products are sold at department stores, outlets and online stores in South Korea

Office Photos

Active Jobs From Korea Business Development Center - Hanoi