HRchannels - Headhunter Vietnam Tuyển dụng mới nhất

HRchannels - Headhunter Vietnam

Add a review
  • Share:

HRchannels - Headhunter Vietnam Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 324
  • Viewed 18434
  • Founded Since
  • Sectors Kỹ thuật ứng dụng ,

Company Description

HRchannels - Dịch vụ headhunter Việt Nam

HRchannels - Công ty headhunter sở hữu website tuyển dụng nhân sự cấp cao dẫn đầu tại Việt Nam, www.hrchannels.com với trên 10 năm kinh nghiệm tuyển dụng thành công cho các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Office Photos

Active Jobs From HRchannels - Headhunter Vietnam