HRchannels Tuyển dụng mới nhất

HRchannels

Add a review
  • Share:

HRchannels Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Nhân sự ,

Company Description

HRchannels là nền tảng Quảng bá, Thu hút và Quản lý tuyển dụng nhân tài giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dung.

Office Photos

Active Jobs From HRchannels