Hãng kiểm toán AASC Tuyển dụng mới nhất

Hãng kiểm toán AASC

Add a review
  • Share:

Hãng kiểm toán AASC Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Kế toán/Tài chính/Kiểm toán ,

Company Description

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC) trưởng thành và liên tục phát triển từ Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Bộ Tài chính, đồng thời là Thành viên HLB Quốc tế tại Việt Nam (Mạng lưới Kế toán và Tư vấn toàn cầu). Hãng Kiểm toán AASC là một trong hai tổ chức hợp pháp đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động chuyên ngành trong lĩnh vực Kiểm toán, Tư vấn tài chính, Kế toán, Thuế, Thẩm định giá và các dịch vụ khác được pháp luật cho phép. Hiện nay, AASC có trụ sở chính đặt tại Hà Nội, chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Quảng Ninh

Office Photos

Active Jobs From Hãng kiểm toán AASC