G'lobe IELTS House Tuyển dụng mới nhất

G'lobe IELTS House

Add a review
  • Share:

G'lobe IELTS House Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors

Company Description

 G'Lobe IELTS House một thương hiệu con của G'Lobe Group - tập trung vào yếu tố cốt lõi là mang giá trị, chất lượng (bao gồm tư duy, kĩ năng mềm và IELTS) cho người học. G'lobe IELTS không hướng dẫn mẹo, chỉ giúp bạn hiểu ra được những cốt lõi của việc học IELTS từ đó dẫn đến một thói quen tốt để trau dồi kiến thức của bản thân, áp dụng vào cuộc sống.


G'lobe Group đã giúp hơn 6480 học viên, sinh viên, người đi làm, các bạn học IELTS cấp tốc đạt được số điểm mong muốn 6.0-8.0 trong 6-9 tháng và có thể nhanh hơn. 
 

Xem thêm tại: https://www.globegroup.asia/gioi-thieu/  

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=gu2DMuzFCY0&t=1s 

Facebook:https://www.facebook.com/globeielts 

Office Photos

Active Jobs From G'lobe IELTS House