FLAME MEDIA Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 417
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

CÔNG TY CỔ PHẦN FLAME MEDIA
Mảng hoạt động chính của công ty:
* Marketing, truyền thông, quảng cáo cho doanh nghiệp
* Cung cấp dịch vụ thiết kế website, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm đào tạo,... cho doanh nghiệp.

Office Photos

Active Jobs From FLAME MEDIA