EloQ Communications Tuyển dụng mới nhất

EloQ Communications

Add a review
  • Share:

EloQ Communications Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 17
  • Viewed 552
  • Founded Since
  • Sectors Bảo hiểm,

Company Description

EloQ Communications is a leading Public Relations (PR) and Integrated Marketing Communications (IMC) agency based in Ho Chi Minh City, Vietnam and handling projects in Vietnam and throughout the ASEAN region.

EloQ Communications là agency hàng đầu về quan hệ công chúng (PR) và truyền thông marketing tích hợp, vận hành các dự án tại Việt Nam cũng như khắp các nước Đông Nam Á.

 

EloQ Communications agency offers a range of marketing services, including PR, social marketing, digital marketing, influencer marketing, business and product branding, crisis communication, integrated strategic planning, and event planning.

EloQ Communications cung cấp hàng loạt dịch vụ marketing tích hợp, bao gồm quan hệ công chúng (PR), hoạch định chiến lược marketing, marketing xã hội, lập kế hoạch sự kiện, chiến lược truyền thông kỹ thuật số (digital), quản lý khủng hoảng và marketing ảnh hưởng (KOL).

Our agency focuses on the kind of outside-the-box thinking that it takes to get noticed in today’s crowded marketing landscape, and we see ourselves as an all-around solutions provider that recognizes the interconnected nature of modern PR and marketing communication. As such, we are happy to combine our services into a custom communication strategy that best suits the goals of our clients.

Chúng tôi tập trung vào cách tư duy khác biệt để tạo sự thu hút trong bối cảnh hoạt động marketing trở nên tràn lan như hiện nay. Là một nhà cung cấp giải pháp toàn diện, chúng tôi nhìn nhận rõ bản chất tương tác giữa PR với marketing truyền thông hiện đại. Vì thế, chúng tôi rất vui khi phối kết các dịch vụ của mình tạo thành một chiến lược truyền thông linh hoạt phù hợp nhất với mục tiêu của khách hàng.

We also take a personal approach to our relationships with each client, providing effective communication, knowledgeable consultation, and genuine feedback along with complete metrics. We’re proud of our client relationships and always strive to deliver more than we need to.

EloQ cũng chuyên biệt hóa trong mối quan hệ và làm việc từng khách hàng, mang đến cách giao tiếp hiệu quả, cách tư vấn sâu sát nhu cầu và thực hiện những phản hồi chân thực với đầy đủ số liệu thuyết phục. Chúng tôi tự hào về các mối quan hệ với khách hàng và luôn làm hết sức mình để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt hơn mong đợi.

Office Photos

Active Jobs From EloQ Communications