Cty TNHH MTV vận tải đường bộ Chu Lai Trường Hải Tuyển dụng mới nhất

Cty TNHH MTV vận tải đường bộ Chu Lai Trường Hải

Add a review
  • Share:

Cty TNHH MTV vận tải đường bộ Chu Lai Trường Hải Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors

Company Description

 Công ty TNHH Một Thành Viên Vận tải Đường bộ Chu Lai Trường Hải là đơn vị trực thuộc  Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải. Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ, kho bãi và lưu trữ hàng hóa,…. 

Office Photos

Active Jobs From Cty TNHH MTV vận tải đường bộ Chu Lai Trường Hải