Công Ty TNHH Viễn Tín Vinh Tuyển dụng mới nhất

Công Ty TNHH Viễn Tín Vinh

Add a review
  • Share:

Công Ty TNHH Viễn Tín Vinh Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since 2009
  • Sectors CNTT-Phần cứng/Mạng ,

Company Description

Chuyên cung cấp thiết bị, xây dựng hệ thống mạng 
Tổ chức xây dựng phát triển phần mềm 
Kiểm tra bảo trì hệ thống camera, access control
 

Office Photos

Active Jobs From Công Ty TNHH Viễn Tín Vinh