Công ty TNHH Thịnh Điền (Prosland) Tuyển dụng mới nhất

Công ty TNHH Thịnh Điền (Prosland)

Add a review
  • Share:

Công ty TNHH Thịnh Điền (Prosland) Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Sản Xuất ,

Company Description

 Công ty TNHH Thịnh Điền (Prosland Ltd.) là một công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ vận hành cho Ngân hàng. Công ty cung cấp 5 loại hình dịch vụ bao gồm: Quản lý ô tô, Quản lý tài sản bảo đảm, Quản lý tài sản và dịch vụ, Định giá tài sản bảo đảm, Xây dựng cơ bản.

Tại Prosland, yếu tố con người luôn được coi là trọng tâm. Chúng tôi tạo môi trường để các CBNV có điều kiện phát huy tốt nhất thế mạnh của mình và khuyến khích CBNV nhận lãnh những trách nhiệm cao hơn, thúc đẩy sự sáng tạo trong mỗi cá nhân.

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH Thịnh Điền (Prosland)