CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI RVAC Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI RVAC

Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI RVAC Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 53
  • Founded Since
  • Sectors Người nước ngoài/Việt Kiều,

Company Description

 Là công ty sản xuất các chế phẩm phân bón hữu cơ sinh học, kích thích ra hoa và các chất hỗ trợ nông nghiệp nhằm phục vụ cho nền nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI RVAC