Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn Chuyển giao Công nghệ và Đầu tư- CONCETTI  Tuyển dụng mới nhất

Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn Chuyển giao Công nghệ và Đầu tư- CONCETTI

Add a review
  • Share:

Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn Chuyển giao Công nghệ và Đầu tư- CONCETTI Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 228
  • Founded Since 1988
  • Sectors Pháp lý, Tiếp thị/ Thương hiệu , Tư vấn ,

Company Description

Công ty TNHH Nghiên cứu & Tư vấn chuyển giao Công nghệ và Đầu tư (CONCETTI) thành lập từ năm 1988 là tổ chức Tư vấn chuyên nghiệp về Dự án đầu tư phát triển;, Tư vấn chuyển giao công nghệ; Tư vấn về pháp lý, quản trị doanh nghiệp; Tư vấn đăng ký và bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ.
 

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn Chuyển giao Công nghệ và Đầu tư- CONCETTI