CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT NỀN MÓNG QUỐC TẾ IPC  Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT NỀN MÓNG QUỐC TẾ IPC

Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT NỀN MÓNG QUỐC TẾ IPC Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 20
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: 
Cho thuê, thi công, tư vấn lập biện pháp thi công cừ larsen, kingpost, văng chống,…

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT NỀN MÓNG QUỐC TẾ IPC