Công ty TNHH HS Development Vietnam Tuyển dụng mới nhất

Công ty TNHH HS Development Vietnam

Add a review
  • Share:

Công ty TNHH HS Development Vietnam Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ khách hàng ,

Company Description

Là doanh nghiệp NN, được thành lập từ năm 2020. Hoạt động trong ngành dịch vụ. Quy mô công ty vừa, có tầm trên dưới 30 nhân viên. Khách hàng chủ yếu là người NN

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH HS Development Vietnam