CÔNG TY TNHH ĐỨC THẠNH Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY TNHH ĐỨC THẠNH

Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH ĐỨC THẠNH Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

 Chúng tôi, Công ty TNHH ĐỨC THẠNH được ủy thác bởi các công ty hóa chất với quy mô toàn cầu từ Mỹ và Đức với các ứng dụng trong lãnh vực:

• Sơn và chất phủ (Paints and Coatings)
• Vật liệu xây dựng (Construction material)
• Tổng hợp hóa chất cao phân tử và keo dán (Polymerization and Adhesive)
• Nhựa (Plastic)

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho các vị trí như sau:
• Quản lý kinh doanh (Business Director)
• Phụ trách cung ứng (Supply Chain officer)

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH ĐỨC THẠNH