Công Ty TNHH Đào Tạo Kỹ Thuật - Huấn Luyện An Toàn Tuyển dụng mới nhất

Công Ty TNHH Đào Tạo Kỹ Thuật - Huấn Luyện An Toàn

Add a review
  • Share:

Công Ty TNHH Đào Tạo Kỹ Thuật - Huấn Luyện An Toàn Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Giáo dục/Đào tạo/Thư viện ,

Company Description

- Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng qua điện thoại (Telesales).
- Tư vấn, giới thiệu, hướng dẫn khách hàng thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định của Pháp luật.
- Tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách hàng.
- Thực hiện tốt các công việc liên quan theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Office Photos

Active Jobs From Công Ty TNHH Đào Tạo Kỹ Thuật - Huấn Luyện An Toàn