Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng Tuyển dụng mới nhất

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

Add a review
  • Share:

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần cứng/Mạng ,

Company Description

 Công ty TNHH Hoá chất và Môi trường Vũ Hoàng được thành lập ngày 16/04/2008 theo Giấy chứng nhận đầu tư số 452021000083 do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Tây Ninh cấp phép, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3900441450 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 13 tháng 12 năm 2008.

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng