CÔNG TY TNHH CESCO VIỆT NAM Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY TNHH CESCO VIỆT NAM

Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH CESCO VIỆT NAM Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ khách hàng , Môi trường/Xử lý chất thải ,

Company Description

Công ty TNHH Cesco Việt Nam là công ty 100 % vốn đầu tư Hàn Quốc. CESCO Hàn Quốc được thành lập trên 40 năm về lĩnh vực kiểm soát côn trùng. Năm 2014 CESCO đã được thành lập tại Việt Nam và với mong muốn tạo nên Việt Nam sạch sẽ và môi trường trong sạch, chúng tôi cần tìm kiếm người đồng hành và phát triển cùng CESCO

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH CESCO VIỆT NAM