Công ty CP Thương mại Xây dựng DECOVINA Tuyển dụng mới nhất

Công ty CP Thương mại Xây dựng DECOVINA

Add a review
  • Share:

Công ty CP Thương mại Xây dựng DECOVINA Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

 Công ty BubbleDeck Vietnam (DECOVINA) - (Đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Gs. Jorgen Breuning - tác giả công nghệ BubbleDeck - chuyển giao, đào tạo trực tiếp và cấp bản quyền công nghệ BubbleDeck tại thị trường Việt Nam, đồng thời hỗ trợ thiết kế cho các quốc gia khác tiếp cận công nghệ này sau Việt Nam).

Office Photos

Active Jobs From Công ty CP Thương mại Xây dựng DECOVINA