Công ty CP Netviet Truyền thông Đa phương tiện Tuyển dụng mới nhất

Công ty CP Netviet Truyền thông Đa phương tiện

Add a review
  • Share:

Công ty CP Netviet Truyền thông Đa phương tiện Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bảo hiểm,

Company Description

 VTC10-Netviet, thành lập năm 2008, là thành viên của VTC (Vietnam Television Corporation) với định hướng "tích hợp truyền thông đa phương tiện". Sản phẩm, dịch vụ của VTC10-Netviet bao gồm; Phát sóng các chương trình truyền hình trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Bản quyền truyền hình, Cung cấp các dịch vụ gia tăng trên mạng phát thanh truyền hình, Tư vấn giải pháp truyền thông, đối ngoại, kết nối các công cụ truyền thông. 

Office Photos

Active Jobs From Công ty CP Netviet Truyền thông Đa phương tiện