Công ty CP KD VLXD Việt Huy Tuyển dụng mới nhất

Công ty CP KD VLXD Việt Huy

Add a review
  • Share:

Công ty CP KD VLXD Việt Huy Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bán hàng Vật liệu xây dựng,

Company Description


Lập bảng theo dõi công nợ hàng ngày, các khoản phải thu, phải trả, tính toán lãi / lỗ theo ngày. - Theo dõi xuất nhập tồn, làm phiếu xuất nhập hàng. - Theo dõi và làm chứng từ cho hàng hóa chuyển phát nhanh trong ngày. - Làm hợp đồng, xuất hóa đơn. - Nộp tờ khai thuế hàng quý, làm lương, bảo hiểm xã hội cho nhân viên. - Các công việc khác được cấp trên giao.

Office Photos

Active Jobs From Công ty CP KD VLXD Việt Huy