Công ty CP huấn luyện kiểm định an toàn công nghiệp I Tuyển dụng mới nhất

Công ty CP huấn luyện kiểm định an toàn công nghiệp I

  • CT6A2 Khu đô thị xa La - Hà Đông - Hà nội View on Map
Add a review
  • Share:

Công ty CP huấn luyện kiểm định an toàn công nghiệp I Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since 2018
  • Sectors Bán hàng kỹ thuật,

Company Description

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Office Photos

Active Jobs From Công ty CP huấn luyện kiểm định an toàn công nghiệp I