CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  VẠN XUÂN SÀI GÒN Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẠN XUÂN SÀI GÒN

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẠN XUÂN SÀI GÒN Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 285
  • Founded Since 2016
  • Sectors Xây dựng,

Company Description

1. Tham gia công tác đấu thầu.
- Tổ chức thực hiện, phối hợp các bộ phận liên quan của Công ty để đấu thầu.
- Bóc tách tính khối lượng, lập dự toán, báo giá về gói thầu đệ trình cấp trên phê duyệt để nộp thầu.
- Giải trình làm rõ hồ sơ dự thầu liên quan đến khối lượng, đơn giá với Chủ đầu tư và các bên liên quan (nếu có)
2. Quản lý nhà thầu phụ, nhà cung cấp

- Tìm và đệ trình các nhà thầu phụ, nhà cung cấp cho công ty (nếu có)
- Kiểm soát đơn giá thi công, cập nhật đơn giá thực tế, đệ trình lên cấp trên phê duyệt.
- Kiểm soát, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng, thanh quyết toán cho nhà thầu phụ và nhà cung cấp.
- Hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của nhà thầu phụ, nhà cung cấp trong quá trình kiểm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán
3. Quản lý hồ sơ dự án.
- Kiểm soát, cập nhật toàn bộ các khối lượng thực hiện trong quá trình thi công.
- Phối hợp với các bên để giải quyết vấn đề phát sinh liên quan đến công tác khối lượng, đơn giá
- Kiểm tra, xác nhận khối lượng thanh- quyết toán. So sánh giải trình khối lượng với chủ đầu tư, Ban lãnh đạo công ty (nếu có yêu cầu).
- Hỗ trợ, tham gia nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình về khối lượng

- Lưu trữ hồ sơ liên quan đến khối lượng và thanh toán

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẠN XUÂN SÀI GÒN