CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ĐÔNG SÀI GÒN Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ĐÔNG SÀI GÒN

  • 938/180 Nguyễn Thị Định, Khu phố 3, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh View on Map
  • esl-vn.com
Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ĐÔNG SÀI GÒN Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 4
  • Viewed 1176
  • Founded Since 1989
  • Sectors Bất động sản, Sales Logistic,

Company Description

GIỚI THIỆU CHUNG:

- Thành lập: năm 1989 với tên Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn (Saigon IPD)

- Cổ phần hóa và thay đổi tên năm 2016 với tên: Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn (ESL)

- Vốn chủ sở hữu: 659,5 tỷ đồng (năm 2016)

 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN:

- Ngày 29/3/1989, Khu Chế xuất Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 141/QĐ-UB của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 14/7/2000, Công ty đổi tên thành Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn.

- Ngày 31/7/2010, Công ty đổi tên thành Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn.

- Ngày 30/12/2012, thực hiện mục tiêu chung của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 7116/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn.

- Ngày 18/5/2016, Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0301086836 (Đăng ký thay đổi lần thứ 6) và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

 

CHỨC NĂNG CHÍNH:

- Kinh doanh cảng biển, kinh doanh dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, kho bãi, kho ngoại quan, dịch vụ hàng hải, sửa chữa thiết bị bốc xếp hàng hải.

- Sản xuất kinh doanh, khai thác các dịch vụ cảng khu công nghiệp Cát Lái.

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa, ven biển, viễn dương và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải.

- Kinh doanh bất động sản.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ĐÔNG SÀI GÒN