Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà  Tuyển dụng mới nhất

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà

Add a review
  • Share:

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Kỹ thuật ứng dụng ,

Company Description

·         Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà là công ty con của Tập đoàn Sông Đà, một tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng.

Công ty hoạt động trong các lĩnh vực chính: Kinh doanh bất động sản; Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; Khai thác và chế biến khoáng sản; Xuất khẩu lao động; Đào tạo; Đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết và một số hoạt động kinh doanh khác.
Từ khi thành lập đến nay, Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày càng trưởng thành và khẳng định vị thế của mình, góp phần vào sự lớn mạnh không ngừng của Tập đoàn Sông Đà.
Lịch sử phát triển
- 01/11/1997: Trung tâm Hợp tác lao động nước ngoài Sông Đà - trực thuộc Tổng công ty Sông Đà được thành lập;
- 06/5/2000: Trung tâm Hợp tác lao động nước ngoài Sông Đà được nâng cấp thành Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà
- 09/5/2003: Công ty được cổ phần hoá, đổi tên thành Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà, do Tổng công ty Sông Đà nắm giữ cổ phần chi phối;
- Tháng 12/2006: Công ty niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán là SDA.
- Tháng 4/2007: Để phù hợp với tính chất kinh doanh đa ngành, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã quyết định đổi tên công ty thành Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
Tầm vóc và năng lực:
Đội ngũ nhân viên của công ty bao gồm trên 1000 thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân và lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề.
Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn Sông Đà, SIMCO Sông Đà luôn biết tận dụng vị thế của mình và phát huy vai trò của cả tập thể và từng thành viên trong công ty để hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Công ty luôn là một trong các đơn vị hàng đầu về hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn Sông Đà.
Các công ty con, công ty liên kết của công ty đang từng bước trưởng thành, khẳng định thương hiệu trong các lĩnh vực hoạt động của mình.
Công ty hiện là thành viên các hiệp hội: Tổng hội xây dựng Việt Nam; Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam; Hiệp hội Xuất khẩu lao động; Hiệp hội dạy nghề; Hiệp hội các nhà đầu tư vào Myanmar.
Mục tiêu phát triển:
Công ty luôn hướng tới sự phát triển ổn định và tăng trưởng bền vững, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
Động lực của SIMCO SÔNG ĐÀ là phát huy yếu tố con người, đặt con người vào vị trí trung tâm, tạo lập môi trường để mọi thành viên phát huy tài năng sáng tạo, xây dựng và đào tạo đội ngũ CBCNV làm việc có hiệu quả, xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
SIMCO SÔNG ĐÀ đặt lên hàng đầu mối quan hệ hợp tác với các đối tác và chữ tín đối với khách hàng, cam kết nỗ lực hết sức mình để đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất vì lợi ích của các bên và luôn luôn thoả mãn nhu cầu cao nhất của khách hàng.
Lĩnh vực kinh doanh chính:

- Kinh doanh bất động sản;
- Thi công xây lắp công trình dân dụng công nghiệp;
- Khai thác và chế biến khoáng sản;
- Xuất khẩu lao động;
- Đào tạo công nhân kỹ thuật;
- Đầu tư tài chính;

Office Photos

Active Jobs From Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà