Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Mỹ Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Mỹ

Add a review
 • Share:

Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Mỹ Components Overview

 • Company Size > 10-50
 • Posted Jobs 1
 • Viewed 0
 • Founded Since
 • Sectors Chăm sóc sức khỏe/Thiết bị Y tế,

Company Description

 • Tổ chức và điều hành bộ máy kinh doanh, tiếp thị và truyền thông của công ty
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch bán hàng, tiếp thị và truyền thông hàng năm và chiến lược kinh doanh dài hạn
 • Phát triển khách hàng doanh nghiệp, khách hàng tổ chức và mạng lưới cộng tác viên
 • Phối hợp với các bộ phận có liên quan triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn diện, khai thác cơ sở dữ liệu khách hàng hiện hữu
 • Xây dựng, triển khai và quản lý chỉ tiêu kinh doanh (KPI)
 • Xây dựng, triển khai và quản lý ngân sách hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh
 • Phát triển thị trường (mở rộng hệ thống, chi nhánh, địa bàn): khảo sát, triển khai setup…

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Mỹ