Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn Tuyển dụng mới nhất

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn

Add a review
  • Share:

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dầu khí/Khoáng sản ,

Company Description

 Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn tiền thân là hãng nước hoa Imortel trước năm 1975. Sau năm 1975, Imortel được chuyển thành Phân xưởng Mỹ phẩm II, sau đó là Xí nghiệp Mỹ phẩm II và trở thành Xí nghiệp Mỹ phẩm Sài Gòn vào năm 1990. Lúc bấy giờ, sản phẩm chủ yếu của Xí nghiệp Mỹ phẩm Sài Gòn bao gồm nước hoa Saigon N1; nước hoa Saigon Imortel; dầu gội đầu Sài Gòn; dầu gội đầu New Shampoo,…

Office Photos

Active Jobs From Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn